“De ouderenadviseur” is een project van ouderenorganisaties en ONS Welzijn.
In die project werken deskundige vrijwilligers samen met professionele ouderenadviseurs.
Voor vragen over wonen, welzijn, zorg of financiën kunt u bellen.
De ouderenadviseur voor Zeeland is:
Diny Vogels tel 451784