Skip to main content

Ouderenadviseurs

“De ouderenadviseur” is een project van ouderenorganisaties en ONS Welzijn.
In die project werken deskundige vrijwilligers samen met professionele ouderenadviseurs.
Voor vragen over wonen, welzijn, zorg of financiën kunt u bellen.
De ouderenadviseur voor Zeeland is:
Diny Vogels tel 451784