Skip to main content

Lief en leed

Wanneer het bestuur van de KBO uitgenodigd wordt voor de receptie van een (huwelijks)jubileum, zal een afvaardiging gevolg geven aan de uitnodiging. Lezen we in Ut Rookijzer of elders over een jubileum van onze leden, zullen we een felicitatiekaart sturen; lezen we over een 60-jarig huwelijksfeest, dan gaat een deputatie van het bestuur ter receptie. Wordt er geen publiciteit aan een jubileum gegeven, ondernemen we geen actie.
Als bestuur stellen wij het zeer op prijs te worden geïnformeerd.

Bij een uitvaartplechtigheid van onze leden in de plaatselijke kerk, wordt het KBO-vaandel geplaatst.
Is het overlijden van een KBO-lid bekend bij het bestuur, dan wordt een condoleancekaart verzonden.
Indien gewenst wordt met betrokkene contact opgenomen, evenuteel gevolgd door een nabestaanden bezoek.

Contactpersoon: Ans Zegers tel. 452058