Skip to main content

Lief en leed

Lief en leed

Wanneer het bestuur van de KBO uitgenodigd wordt voor de receptie van een (huwelijks)jubileum, zal een afvaardiging gevolg geven aan de uitnodiging. Wordt er geen publiciteit aan een jubileum gegeven, ondernemen we geen actie. Als bestuur stellen wij het zeer op prijs te worden geïnformeerd. Bij een uitvaartplechtigheid van onze leden in de plaatselijke kerk, wordt het KBO-vaandel geplaatst. Is het overlijden van een KBO-lid bekend bij het bestuur, dan wordt een condoleancekaart verzonden. Indien gewenst wordt met nabestaande contact opgenomen, eventueel gevolgd door een nabestaandenbezoek.

Contactpersoon: Ans Zegers, tel. 0486 – 45 20 58