Skip to main content

Vaste (wekelijkse) activiteiten

Biljarten 

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: hele jaar door
Tijdstip: woensdag- en vrijdagmiddag , van 14.00 tot 16.00 uur. 
Coördinatie: Toos Dekkers
Consumpties voor eigen rekening.
Voor recente gegevens zie: Nieuws

Gymlessen

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: september tot en met juni 
Tijdstip: dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur in 2 groepen
Leiding: Maartje Peeters
Kosten: €3,  per les, inclusief koffie.

Voor recente gegevens zie Nieuws

 

Fietsen

Waar: vertrek vanaf Compostella
Wanneer: mei tot en met september
Afstand: ongeveer 25 km
Tijdstip: woensdagmiddag van 13:30 – plm. 16:30 uur
Leiding: Cor Verstegen tel. 452501 en Johan van Uden.
Consumptie tijdens rustpauze voor eigen rekening.
Kosten: geen

Countrydansen

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: september tot en met juni
Tijdstip: maandagmorgen van 09:30 – 11:30 uur
Coördinatie: Jolanda van den Berg
Leiding: Hettie van de Locht
Kosten: €6,00 per maand

 

Computeren

Komt te vervallen

Bingo

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: iedere maand van september tot en met april
Tijdstip: 14.00 tot 16.00 uur
Coördinatie: Antoinet van Schooten
Kosten: €4,00 per kaart, incl. koffie met koek

Voor recente gegevens zie: Nieuws

 

Koersbal

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: september tot en met juni
Tijdstip: donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur
Coördinatie: Toos Dekkers
Leiding: Jan Strik tel. 452142 en Wilma Wientjens.
Consumpties voor eigen rekening
Kosten: geen

 

Bridgen 

Waar: Dorpshuis Zeeland
Wanneer: september tot en met juni
Tijdstip: maandagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur
Coördinatie: Harrie van Tiel
Consumpties voor eigen rekening
Kosten: geen

Voor recente gegevens zie: Nieuws

Scootmobielentocht

Waar: vertrek vanaf Compostella
Wanneer: één keer per 14 dagen van mei tot september op vooraf vastgestelde data. 
Tijdstip: maandag van 14:00 – plm. 16:00 uur
Afstand: ongeveer 25 km
Leiding: Leny Strik tel. 0629341235
Wim Verstegen tel. 0630681159
Kosten: geen
Consumptie tijdens rustpauze voor eigen rekening.