Kaarten

Waar: Compostella
Wanneer: hele jaar door
Tijdstip: maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag van 13:00 – 17:00 uur
Coördinatie: Toos Dekkers
Consumpties voor eigen rekening.
Kosten: geen

Biljarten

Waar: Kleine zaal Compostella
Wanneer: hele jaar door
Tijdstip: maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag van 13:00 – 17:00 uur
Coördinatie: Toos Dekkers
Consumpties voor eigen rekening.
Kosten: €0,20 per half uur

Gymmen

Waar: Compostella
Wanneer: 4 september 2018 t/m 25 juni 2019
Tijdstip: dinsdagmorgen van 9:30 – 10:15 uur / 10:30 – 11:15 uur / 11:15 – 12:00 uur
Coördinatie: Ria Kempen
Leiding: Maartje Peeters
Differentiatie: 3 groepen op verschillend niveau
Kosten: €10,=  per maand, incl. koffie

Fietsen

Waar: vertrek vanaf sporthal
Wanneer: mei tot en met september
Afstand: ongeveer 25 km
Tijdstip: woensdagmiddag van 13:30 – plm. 16:30 uur
Leiding: Cor Verstegen tel. 452501 en Jan Bergmans tel. 451812
Consumptie tijdens rustpauze voor eigen rekening.
Kosten: geen

Countrydansen

Waar: Compostella
Wanneer: hele jaar door
Tijdstip: maandagmorgen van 09:30 – 11:30 uur
Coördinatie: Jeanne van Tiel
Leiding: Hettie van de Locht
Assistentie van de leiding:
Marietje Zonnenberg
Kosten: €6,00 per maand

Computeren

Waar: Compostella
Wanneer: van september tot half april
Tijdstip: donderdagmiddag van 13:30 – 14:30 uur en van 15:00 – 16:00 uur
Coördinatie: Harrie van Tiel
Kosten: €8,00 voor 6 keer één uur computeren

Kienen

Waar: Compostella
Wanneer: van september t/m april om de twee weken
Overzicht in 2019:( t/m april)
10 en 24 januari
21 februari
07 en 21 maart
04 en 18 april
Tijdstip: donderdagavond van 19:00 – 21:00 uur
Coördinatie: Ria Kempen en Antoinet van Schooten
Kosten: €4,00 per kaart, incl. koffie met koek
Voor bewoners van Compostella: € 3,00 per kaart.
Niet leden € 5,00 per kaart

Koersbal

Waar: Compostella
Wanneer: september tot en met mei
Tijdstip: donderdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur
Coördinatie: Toos Dekkers
Leiding: Jan Strik tel. 452142, 
An van Geffen en Wilma Wientjens.
Consumpties voor eigen rekening
Kosten: geen

Bridgen

Waar: Restaurant van Compostella
Wanneer: van 3 september 2018 t/m 27 mei 2019
Tijdstip: maandagmiddag van 14:00 – 17:00 uur
Coördinatie: Harrie van Tiel
Consumpties voor eigen rekening
Kosten: geen

Scootmobielentocht

Waar: vertrek vanaf Compostella
Wanneer: één keer per 14 dagen van mei tot september op vooraf vastgestelde data. Die zijn in 2019:
20 mei, 3 en 17 juni, 1, 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 en 23 september.
Tijdstip: maandag van 14:00 – plm. 16:00 uur
Afstand: ongeveer 25 km
Leiding: Lenny Strik tel. 0629341235
Wim Verstegen tel. 0630681159
Kosten: geen
Consumptie tijdens rustpauze voor eigen rekening.