Skip to main content
 

Welkom bij KBO-Zeeland

Op deze website vindt u het jaarprogramma met data en activiteiten, foto’s en  nieuws, gegevens van het bestuur en belangrijke informatie over mensen en zaken waar u eventueel een beroep op kunt doen.

Kapucijn Willem Roovers sprak er tijdens een culturele dag over hoe belangrijk het is dat we er voor elkaar zijn. Hij benoemde: ‘Ieder mens heeft daarin een roeping, ieder op zijn of haar manier’.
Belangstelling, een schouderklop of glimlach, laten voelen jij mag er zijn.
Dat is ook de kracht van onze KBO, dat we verbonden door het lidmaatschap laten zien: We zijn er voor elkaar.

Doelstelling

KBO-Zeeland is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.
KBO-Zeeland maakt deel uit van KBO-Brabant. KBO-Brabant is met 125.000 leden de grootste provinciale bond. Als afdeling behoren wij bij Kring Landerd. De KBO-Zeeland heeft circa 600 leden.

Doelgroep
KBO-Zeeland wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder.

Doelstelling
De Katholieke Bond van Ouderen is een belangenorganisatie van en voor mensen van 50 jaar en ouder. De KBO ontplooit activiteiten die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van hun sociale contacten. Daarmee wil de vereniging het welzijn van ouderen en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
KBO-Zeeland acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen wil ook de KBO-Zeeland optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.