Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?
Gaat uw gezondheid achteruit waardoor u niet langer helemaal zelf het huishouden kan doen? Of gaat het lopen steeds slechter waardoor u er minder vaak op uittrekt? Maar ook als het verzorgen van uw partner steeds zwaarder wordt? Kunt u zich dan melden bij de gemeente. Die kijkt dat eerste welke problemen u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen. Dat is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO 2015. In deze wet is ook geregeld dat iedereen met een hulpvraag recht heeft op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Die komt er op neer dat u wordt geholpen en waar uw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd wanneer u een WMO-aanvraag voor hulpmiddelen of zorg bij de gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van aanvraag loopt, geeft toelichting op de regelgeving en is desgewenst aanwezig bi j het gesprek met de gemeente.

Joop Reneé is als vrijwilliger door de Brabantse seniorenvereniging, waar ook de KBO deel van uitmaakt, getraind en opgeleid om de behoften en situatie te begrijpen van mensen met een zorgvraag met daarbij een degelijke WMO-kennis.
U kunt hem benaderen via uw KBO of Zorgcoöperatie (wijkverpleegkundige). Helma Vermeer 0620246024
Rechtstreeks contact met hem opnemen voor het maken van een afspraak kan ook via tel. 0618291625 of e-mail:  jooprenee@gmail.com