Skip to main content

Cliëntondersteuner

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

Gaat uw gezondheid achteruit waardoor u niet langer helemaal zelf het huishouden kan doen?

Of gaat het lopen steeds slechter waardoor u er minder vaak op uittrekt?

 

Maar ook als het verzorgen van uw partner u steeds zwaarder valt, kunt zich dan melden bij de gemeente.

Die kijkt dan eerst welke problemen u zelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen. Dat is geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO 2015.

 

In deze wet is ook geregeld dat iedereen met een hulpvraag recht heeft op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Dit komt er op neer dat u wordt geholpen en waarbij uw belangen zo goed als mogelijk worden behartigd wanneer u een WMO-aanvraag voor hulpmiddelen of zorg bij de gemeente doet.

 

De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van aanvraag loopt, geeft toelichting op de regelgeving en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente.

Is als vrijwilliger door KBO-Brabant, waar ook KBO-Zeeland deel van uitmaakt, getraind en opgeleid om de behoeften en situatie te begrijpen van mensen met een zorgvraag met daarbij een degelijke WMO-kennis.