Skip to main content

Ouderenadviseurs

“De vrijwillige ouderenadviseur” is een project van ouderenorganisaties en ONS Welzijn.
In die project werken deskundige vrijwilligers samen met professionele ouderenadviseurs.
Voor vragen over wonen, welzijn, zorg of financiën kunt u bellen.
De ouderenadviseurs voor Zeeland zijn:

Diny Vogels: 0486-45 17 84

Annie van Zuilen: 06-20 98 16 44

Jacobien Hermens: 06-26 25 87 28