Skip to main content

Lid worden

Nieuwe leden kunnen zich melden bij Henk van Griensven of via het formulier.

Middels dit inschrijf formulier meldt onderstaand persoon zich aan voor een lidmaatschap van KBO-Zeeland. Wij vragen u toestemming te geven voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie.
Wilt u s.v.p. hiervoor het IBAN-nummer van uw bankrekening invullen. De contributie bedraagt €22,00 per kalenderjaar, wie lid wordt na 1 juli betaalt de helft van de contributie voor dat jaar. Opzeggen voor 1 januari.
Bij beëindiging  van het lidmaatschap vindt geen restitutie van contributie plaats.
Betaling kan alléén via automatische machtiging voor inning van de contributie.
De bankgegevens zijn:
Bankrekeningnummer KBO Zeeland: NL31RABO0159504066
BIC-code bank: RABONL2U
Incassant ID: NL61ZZZ17186479000
Kvk nr. 17186479
P.S. Opmerking i.v.m. de PRIVACYWET ingaande 25 mei 2018.
Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van uw beeltenis op foto’s van de KBO-Zeeland dient u dat aan het bestuur kenbaar te maken.

Inschrijfformulier