Nieuwe leden kunnen zich melden bij Henk van Griensven of via het formulier.

Middels dit inschrijf formulier meldt onderstaand persoon zich aan voor een lidmaatschap van KBO-Zeeland. Wij vragen u toestemming te geven voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie.
Wilt u s.v.p. hiervoor het IBAN-nummer van uw bankrekening invullen. De contributie bedraagt €22,00 per kalenderjaar, wie lid wordt na 1 juli betaalt de helft van de contributie voor dat jaar. Opzeggen voor 1 januari.
Bij beëindiging  van het lidmaatschap vindt geen restitutie van contributie plaats.
Betaling kan alléén via automatische machtiging voor inning van de contributie.
De bankgegevens zijn:
Bankrekeningnummer KBO Zeeland: NL31RABO0159504066
BIC-code bank: RABONL2U
Incassant ID: NL61ZZZ17186479000
Kvk nr. 17186479
P.S. Opmerking i.v.m. de PRIVACYWET ingaande 25 mei 2018.
Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van uw beeltenis op foto’s van de KBO-Zeeland dient u dat aan het bestuur kenbaar te maken.

Inschrijfformulier