Skip to main content

Lid worden

Lidmaatschap KBO

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de penningmeester.

Ook via de website is aanmelden mogelijk.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 24,00.

Wie lid wordt na 1 juli betaalt de helft van de contributie voor dat jaar. Opzegging van lidmaatschap dient uiterlijk 31 december van het jaar te geschieden.

Contributie wordt alléén via een automatische

machtiging geïnd.

De bankgegevens zijn:

Rekeningnummer KBO Zeeland: NL31 RABO 0159 5040 66

BIC-code bank: RABONL2U

Incassant ID: NL61ZZZ171864790000

KvK nr. 17186479

Bij beëindiging van lidmaatschap vindt géén restitutie van contributie plaats.

P.S. Opmerking i.v.m. de PRIVACYWET ingaande 25 mei 2018.
Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van uw beeltenis op foto’s van de KBO-Zeeland dient u dat aan het bestuur kenbaar te maken.

Inschrijfformulier