Skip to main content
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

15 februari: Jaarvergadering

15 februari, 14:00 - 17:00

Wij nodigen hierbij alle leden van de KBO-Zeeland uit voor de algemene jaarvergadering 2023.
De vergadering vindt plaats op: 15 februari 2023 om 14.00 uur in het Dorpshuis.

Agenda
1. Opening door voorzitter Antoinet van Schooten.
2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 13 april 2022 door secretaris Jan Ermers.
3. Jaarverslag 2022 in woord door Jan Ermers en in beeld door Toon Leijssen en Nico Verstegen.
4. Ledenbestand in 2022 door ledenadministrateur Henk van Griensven.
5. Financieel jaarverslag 2022 door penningmeester Henk van Griensven.
6. Verslag kascontrole en het samenstellen van de kascontrolecommissie.
7. Voorstel contributieverhoging van €22,– naar €23,–.
8. Begroting 2023 door penningmeester Henk van Griensven.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Koffepauze
12. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster zijn aftredend: Riet Daverveld, Toos Dekkers en Jan Ermers. Laatstgenoemde is
niet herkiesbaar; de anderen zijn wel herkiesbaar.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven tot de aanvang van de vergadering.
13. Onder het genot van een drankje buurten we samen nog even.
14. Afsluiting door voorzitter.

De zaal van het Dorpshuis gaat open om 13.30 uur.
Wij hopen dat u in groten getale onze jaarvergadering bijwoont. Ter wille van de organisatie vragen
wij u zich aan te melden door een mailtje te sturen naar: henk.vangriensven@telfort.nl Lukt u dat
niet dan kunt u uw naam,  adres en telefoonnummer op een strookje zetten en vóór 7 februari inleveren bij Henk van Griensven, Buitenveld 14.

Gegevens

Datum:
15 februari
Tijd:
14:00 - 17:00

Locatie

Dorpshuis
Dorpshuis + Google Maps