Skip to main content
Diverse activiteiten

28 oktober: KBO-ZEELAND BESTAAT 70 JAAR !

By 26 september 2022No Comments


Op vrijdag 28 oktober zal het feest plaats vinden in Het Witte Huis. We beginnen om 11.00 uur met een verwelkoming door onze voorzitter, Antoinet van Schooten. Een overweging mag niet ontbreken en
daarvoor zorgt pastor Kalb, de inmiddels gepensioneerde geestelijk adviseur van KBO-Brabant.
Rond de klok van twaalven zetten we ons aan een stevige lunch: heerlijke soep met een keur aan luxe
broodjes, koffie, thee, e.d. U kunt lekker onderling buurten tot twee uur want dan begint het optreden van DE GOUDEN MIX.
Theaterkoor De Gouden Mix is een vereniging van enthousiaste senioren die ons met muzikale voorstellingen ongetwijfeld een gezellige middag zal bezorgen. Het geweldige enthousiasme dat de leden uitstraten, staat borg voor een schitterende uitvoering:
een show met toneel, sketches en zang, vandaar ook de naam mix. Ongetwijfeld zult u veel liedjes herkennen ener is niets op tegen om uitbundig mee te zingen.
Om 16.30 uur eindigt de viering van ons 70-jarig bestaan. Leden die dit feest willen meemaken, wordt
verzocht €15,– voor 20 oktober over te maken op rekeningnummer NL 31 RABO 0159504066 o.v.v.
70 jaar KBO. Hopelijk zijn velen van u van de partij.
Welkom! En heeft u een vervoersprobleem, neemt u dan contact op met Corry de Veth (tel. 0486-452179). Oh ja, de zaal gaat pas open om 10.30 uur.