Skip to main content
Diverse activiteiten

Ledenvergadering 2023 met afscheid van Jeanne van Tiel en Toon Leijssen

By 22 maart 2024No Comments

Terugblik op de algemene ledenvergadering van 2023.
Op 21 februari hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Met 125 Leden was
deze middag goed bezocht. Na een korte overweging een moment om onze overleden leden te
gedenken, werden de belangrijkste cijfers en activiteiten van het voorbije jaar samengevat
De bestuursverkiezing bracht een wijziging in het bestuur. Volgens rooster waren aftredend: Henk van
Griensven, Toon Leijssen en Jeanne van Tiel. Henk van Griensven had zich herkiesbaar gesteld en werd
bij acclamatie herkozen. Toon en Jeanne hadden zich niet herkiesbaar gesteld.
Van Jeanne en Toon werd onder het genot van een drankje afscheid genomen.
Jeanne van Tiel werd verrast door de aanwezigheid van haar Countrydansclub. Ze voerden voor haar
een aantal mooie dansen op.
Toon Leijssen kon genieten van een optreden van zijn muzikale compagnon Theo Peters, die samen met
Sjaak van Hout enkele liedjes ten gehore brachten. Na een dankwoord voor beide bestuursleden kregen
zij en hun partners een mand met streekartikelen en een boeket bloemen aangeboden.
Door de voorzitter werden Corry de Groot en Jos Dekkers voorgesteld om de vacatures op te vullen.
Beide werden bij acclamatie gekozen en met een applaus begroet. De voorzitter heette ze welkom in het
bestuur en zei blij te zijn dat ze iets voor de KBO willen betekenen.

Vooruitlopend op de verkiezingen van het volgend jaar bracht voorzitter Antoinet van Schooten de
vergadering ervan op de hoogte, na dit jaar te stoppen als voorzitter en de hamer over zal dragen.
We zullen, als bestuur goed moeten nadenken over de invulling voor deze belangrijke taak.
Leden die graag de notulen van deze vergadering en het activiteitenverslag 2023 lezen kunnen dat bij
de secretaris opvragen.