Skip to main content
Diverse activiteiten

Dank je wel Jan

By 14 maart 2023No Comments

Dank je wel Jan.
Op de jaarvergadering van KBO Zeeland op 15 februari hebben we van Jan Ermers, als secretaris, afscheid genomen. Jan kwam in het bestuur in 2008 en een jaar later nam hij de taak van secretaris over van Arnold van Zeeland. 14 Jaar heeft hij alle vergaderingen nauwkeurig vastgelegd, de kopij voor Ut Rookelijzer , de nodige stencils met informatie voor de leden en later werd het een maandelijkse nieuwsbrief . Jan deed dat in zijn eigen stijl en met de nodige humor.
Met veel inzet en plezier heeft hij meegewerkt aan een boekje vanwege het 60 jarig bestaan van de
organisatie, die van ouderenbond naar senioren ging. Dat was een klus, de bijeenkomsten werden pas schriftelijk vastgelegd sinds 1968 en voornamelijk handgeschreven. Toch is er goed weergeven wat in al die jaren, de organisatie betekend heeft voor Zeeland. Vast leggen om te onthouden van het verleden behoort ook zeker bij Jan tot zijn interesses. Maar in het tijdperk van Jan ligt alles vast op de computer, al was het niet zijn hobby, dat moderne spul zoals Jan zei.
Niet alleen als secretaris maar ook het actief aanwezig zijn bij de bijeenkomsten en activiteiten,
hooguit in de voorjaar als de schapen je nodig hadden, dan kon hij nog weleens afmelden.
Lange vergaderingen en discussies, daar hield Jan niet van, en dat het allemaal zolang duurde rond het
Dorpshuis, daar ergerde Jan zich aan, iedere vergadering weer notuleren, het duurde maar.
Maar toen we na de eerste vergadering in het Dorpshuis rondliepen keek Jan met trots hoe ze de
verbinding met het Oude Parochiehuis gemaakt hadden en genoot van de blijvende herinnering
hieraan. Na 15 jaar mede het gezicht te mogen bepalen van de KBO , de belangen behartigen
van senioren, vond hij het tijd om zijn taken over te dragen en wat meer tijd te krijgen voor de dingen die nu nog op zijn pad komen.

Als waardering voor de wijze waarop Jan een bijdrage geleverd heeft aan de KBO werd als aandenken overhandigd en opgespeld de zilveren speld van de KBO. Nog een attentie en bloemen voor Jacobien, en de wens dat we Jan en Jacobien nog vaak kunnen ontmoeten bij de KBO.

Door het niet verkiesbaar zijn van Jan, kwam de functie van KBO secretaris vrij. Het bestuur heeft zijn huiswerk gedaan en een kandidaat secretaris gevonden. Peter Huvenaars werd in de jaarvergadering voorgesteld en door de 110 aanwezige leden met een warm applaus welkom geheten. In het vervolg kunt u de nieuwe secretaris bereiken via zijn telefoon 06 20012125
of zijn email adres; Peter.J.M.Huvenaars@gmail.com