Skip to main content
Diverse activiteiten

KBO-activiteiten vanaf 1 september 2020

By 24 augustus 2020No Comments

Nog steeds staat het leven in het teken van corona, maar in onze streken is het nu vrij rustig en dat willen we graag zo  houden. We vinden het verantwoord om vanaf 1 september onder strikte voorwaarden een aantal KBO-activiteiten te hervatten; veel leden snakken naar onderlinge contacten! In overleg met Compostella hebben we besloten tot de volgende voorwaarden die zullen gelden voor al onze bijeenkomsten:

  • Bij binnenkomst noteert u uw naam en telefoonnummer op een presentielijst
  • U komt alleen via de hoofdingang Compostella binnen
  • Er staat desinfectiemateriaal gereed waarmee u uw handen wast
  • Koffie/thee drinken voor, tijdens of na een activiteit is niet toegestaan
  • Onderlinge afstand van anderhalve meter houden
  • Thuis blijven bij koorts en ernstige hoest
  • Hygiëne strikt in acht nemen

Bridgen: gaat voorlopig niet door omdat niet aan alle veiligheidsmaatregelen kan worden voldaan.

Kaarten: idem.

Biljarten: is inmiddels alweer begonnen.

Gymnastiek: start op 1 september. De eerste les is van 09.30 – 10.15 uur; de tweede les van 10.30 – 11.15 uur. Er is geen pauze. Na afloop van de les de zaal verlaten. De gymlessen zijn op of naast uw stoel die op anderhalve meter staat en het gebruik van spelmateriaal is alleen voor uzelf. Hopelijk zijn alle gymmers weer present en ook nieuwe leden zijn welkom! Hebt u vragen? Bel naar Corry de Veth, 0486-452179.

Koersbal: begint weer op donderdag 3 september van 14.00-16.00 uur.

Kienen: begint ook op donderdag 3 september. Tijd: 19.00 – 20.30 uur. Geen pauze. De tafels staan op anderhalve meter, er wordt niet met bordjes maar met papieren kaartjes gewerkt. Omdat er geen koffie geserveerd wordt, krijgt iedereen bij binnenkomst een flesje water. In verband met het gereed maken van de zaal is aanmelden vooraf noodzakelijk. U kunt Antoinet van Schooten bellen (0486-451656), mailen (antoinetvanschooten@gmail.com) of een briefje in de bus doen (Manegestraat 3). Deelnemers vanuit Compostella worden niet opgehaald.

Computeren: op dit moment nog geen aanmeldingen.

Fietsen: wordt dit jaar niet meer opgestart. RIVM-maatregelen zijn bij pauzeplaats niet haalbaar.

Scootmobieltochten: idem.

Countrydansen: onder de leden wordt een enquête gehouden over het opstarten van deze activiteit. Vragen? Bel Jeanne van Tiel (0486-452427).