Skip to main content
Diverse activiteiten

Algemene jaarvergadering 2021

By 14 juli 2021No Comments

Uitnodiging.

Zeeland, augustus 2021.

Wij nodigen hierbij alle leden van de KBO-Zeeland uit voor de algemene jaarvergadering 2021. De vergadering vindt plaats op: 

16 september 2021 om 14.00 uur in Het Witte Huis.

Agenda.

 1. Opening door voorzitter Antoinet van Schooten.
 2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 19 februari 2020 door secretaris Jan Ermers.
 3. Jaarverslag 2020 in woord door Jan Ermers en in beeld door Toon Leijssen.
 4. Ledenbestand in 2020 door ledenadministrateur Henk van Griensven.
 5. Financieel jaarverslag 2020 door penningmeester Henk van Griensven.
 6. Verslag kascontrole en het samenstellen van de kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2022 door penningmeester Henk van Griensven.
 8. Mededelingen.
 9. Rondvraag.
 10. Koffiepauze
 11. Bestuursverkiezing.

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar zijn: Jeanne van Tiel, Henk van Griensven en Toon Leijssen. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven tot de aanvang van de vergadering. 

12. Onder het genot van een drankje buurten we samen even.

13. Afsluiting door voorzitter.

De zaal van Het Witte Huis gaat open om 13.30 uur.

Wij hopen dat u in groten getale onze jaarvergadering bijwoont. Ter wille van de organisatie vragen wij u om u aan te melden vóór 7 september bij een van onze bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur KBO-Zeeland